• Hvordan skaber vi de bedste rammer for kunsten at sige verden ret farvel? Om hospice filosofi og palliativ indsats

Hvordan fremmes livsbekræftende og  sunde holdninger til døden? Om livshistoriens, biografiens og fortællingens betydning i alderdommen. Kunsten at blive forsonet med sin fortid og rumme sit liv. Hvordan har livshistorie og erindring med vores værdighed som menneske at gøre? Hvordan kan humor bruges på en god og respektfuld måde i dødens nærhed? Hvordan kan poesi, sange, salmer, fortælling og oplæsning sprede liv, lys og glæde i omgangen med døende?