• Opdragelse: Barndommens lykkelige land

Kunsten i opdragelse er at sætte grænser og opdrage til frihed – men hvordan? Foredraget tager temperaturen på familien Danmark og giver sit bud på det hele menneske samt opskriften på en lykkelig barndom og ungdom. Det legende menneske, barndommens kvaliteter, om fantasi, følelse og fornuft – og om nutidens patchwork-familier. Skolen, som udfordrer alle.

  • Ung i går, ung i dag, ung i morgen – og hvad så?

Forstår de voksne de unge? Når tid og fortælling bliver vigtigere end økonomi.

  • Skolen, som udfordrer alle

Værdier, ligeværd, tolerance, dialog, respekt og debat. Hvordan undgår vi, at børnene kommer ind i skolen som store spørgsmålstegn og forlader den igen som store punktummer?

  • Børn og filosofi – store tanker i små hoveder eller små tanker i store hoveder

Filosofi med børn – hvorfor og hvordan? Hvordan udvikles barnets fantasi, følelse, fordybelse, fortryllelse og forundring sammen med poesiens rime-, rytme- og remsesans? Hvorfor er fremtiden filosofisk og filosofien fremtiden? Det 21. århundrede bliver et ikke-materielt samfund med kunst, kreativitet, kultur og innovation som det centrale i menneskers liv. Hvordan klæder vi børnene på, så de lærer både at tænke rigtigt og at tænke vigtigt? Om det 21. århundredes nye billedbevidsthed. Om sindbilleder, forbilleder, vrangbilleder, billedtydning og billed-inflation, om billedlængsel og billednarkomani, om tegneseriens, eventyrets og mytens billedsprog. Om indbildningskraften – hvad bilder du dig ind? Hvordan kan barndommen bringe himlen ned på jorden? Hvordan udvikles børns nysgerrighedspotentiale og evne til begejstring? Hvordan fremelskes barnets genialitet? Billedsprog og sprogrigdom som nøgle til sund dømmekraft.

  • Børn og leg: Hvordan bliver børn kreative, musiske og hele mennesker?

På vej ind i den kreative tidsalder bliver fantasi fremtidens vigtigste ressource. Kreativiteten er skolens egentlige formål og fagligheden et middel dertil. Hvad giver næring til læring? Den ny viden om barndommen som kreativitetspotentiale viser, at man kun kan lære i samme grad, som man evner at lege. Eftersom industri samfundets videns- og dannelsesbegreb i stigende grad er forældet, må vi åbne porten til en genfortryllelse af vidensbegrebet, så informations-overflod og værdi-vakuum erstattes af innovation og en kreativ drømmelogik. På vej ind i følelses-, oplevelses-, og drømmesamfundet er legen i læringen et centralt begreb. Det legende menneske er vor tids vigtigste konkurrece-parameter. Men når uddannelsessektoren skamrider videnskapaciteten på bekostning af forbavselseskompetencen, så tørrer kreativitetens kilder ud med det til følge, at de fleste uddannelsessteder står med ryggen til fremtiden og uddanner til fortid. De nye læreprocesser og fortællemåder viser, at man skal være grebet for at kunne begribe. Derfor tilhører fremtiden de kreative, legende, eksperimenterende og nysgerrigt undersøgende. Medbring gerne spørgsmål. Kun den, der har spørgsmål, har fremtid. Måske får du svar. I hvert fald ansvar.