• Kreativitet og innovation; fremtidens vigtigste konkurrenceparameter

Fremtiden tilhører de kreative. Hvordan får man en lys idé? Hvordan bliver man åndeligt gravid? Kom og hør om kreativitetsteorierne bag de mest kreative lysende genier som fx Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Niels Bohr, Picasso, Poul Henningsen og om komplementaritet som evnen til at være kvik og naiv på samme tid og forbinde leg og disciplin med hinanden, fantasi og rodfæstet realitetssans, det skarpe og dybe, så vi lærer at drømme med vågne øjne og får sømandsblik som polarforskeren Knud Rasmussen. Det hele menneske er fællesnævneren bag flow-teorier, teori U og andre kreativitetsteorier og viser sig i evnen til en tertiær procestænkning, en slags neuromuskulær fleksibilitetstræning eller kognitiv fitness, som jeg kalder quick, slow, flow. Det flertidige eller polykrone fremtidsmenneske kobler fortid, nutid og fremtid på en aldrig før set historisk måde, og muliggør dermed menneskets innovative og optimale kreativitetspotentiale.