• Bevæg dig og bevar dig

Festligt og fornøjeligt foredrag om humor og sundhed, bevægelse, flow og kreativ langsomhed. Vi skal røres og blive rørt.

  • Det legende menneske – skabende læreprocesser

Legen er central i læringen. Det legende menneske er vor tids vigtigste konkurrence-parameter. Men når uddannelsessektoren skamrider videnskapaciteten på bekostning af forbavselseskompetence, så tørrer kreativitetens kilder ud med det til følge, at uddannelsesstederne står med ryggen til fremtiden og uddanner til fortid.  Vi skal lære vejen fra signalmenneske til symbolmenneske, fra et blot og bart rubricerende intellekt til et egentlig vurderende intellekt. Nye læreprocesser og fortællemåder viser, at man skal være grebet for at kunne begribe.

  • Krumspring, kraftspring og kolbøtter – sammen med musiker og bror Helge Engelbrecht

Vov livet – før andre gør det for dig! Musik, morsomme og tænksomme indslag om at vove at miste fodfæstet for at finde nye ståsteder.