• Folkeoplysning i det nye årtusinde 

Oplysning – ikke opløsning! Hvorfor er industrisamfundets videns- og dannelsesbegreb forældet? Fra informationsoverflod og værdivacuum til viden, der gymnasticerer optimismen og vækker til fordybelse og forundring. Fra signalmenneske til symbolmenneske, fra et rubricerende intellekt til et vurderende intellekt.

  • Genvinding og god samvittighed – og vittigheder

Tingene kommer et sted fra og går et sted hen. Intet forsvinder. Vi kan dumpe ting i havet, men de forsvinder ikke. Det er sund fornuft at ændre køb-kassér-smid væk mentaliteten. Genvindingsmyten kan sammenlignes med myten om genfødsel. Som en vittighed, der egentlig er en form for genvindingsfortælling.

  • Fremtiden – hvem tilhører den

Hvad siger trend- og fremtidsforskning om, hvordan vi bliver klædt på til et nyt årtusinde, et nyt årti. Hvilke afgørende holdnings- og samfundsændringer sker der i erhvervslivet, i kulturlivet, i familielivet og fritidslivet. Hvilke nye rigdoms- og værdibegreber bryder igennem. Hvad betyder følelsesmæssig intelligens i informationssamfundet? Tidsånden er til debat i dette foredrag.

  • Kreativitet og innovation; fremtidens vigtigste konkurrenceparameter

Fremtiden tilhører de kreative. Hvordan får man en lys idé? Hvordan bliver man åndeligt gravid? Foredraget handler om kreativitetsteorierne bag de mest kreative lysende genier som bl.a. Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Niels Bohr, Picasso og Poul Henningsen, om komplementaritet som evnen til at være kvik og naiv på samme tid og forbinde leg og disciplin, fantasi og rodfæstet realitetssans, det skarpe og dybe, så vi lærer at drømme med vågne øjne og får sømandsblik, som polarforskeren Knud Rasmussen. Det hele menneske er fællesnævneren bag flow-teorier, teori U og andre kreativitetsteorier, og viser sig i evnen til en tertiær procestænkning, en slags neuromuskulær fleksibilitetstræning eller kognitiv fitness, som jeg kalder quick, slow, flow. Det flertidige eller polykrone fremtidsmenneske kobler fortid, nutid og fremtid på en aldrig før set historisk måde, og muliggør dermed menneskets innovative og optimale kreativitetspotentiale.

  • Victor Borge; den musikalske klovn

Kun få har besejret et publikum som Victor Borge. Vi følger hans livsrejse fra barndommens gade til alderdommens serenade. Fra succès i Zigeunerhallen, Hornbæk-revyen, Bellevue-teatret over Stockholm til kometkarriere i New York, USA, England – til berømmelse over hele verden. Hans enestående talent og evne til at skabe sin egen stil og originalitet, den hvide klovn, der ender med at le af sig selv, og får hele publikum med. Et pittoresk-pianist-portræt af entertaineren og mennesket Victor Borge , med tilnavnet: Verdens morsomste mand!

  • Niels Bohr; en åndelig kæmpe

Niels Bohr er utvivlsomt den mest fremragende videnskabsmand i Danmark nogensinde. En enestående personlighed, der ændrede historiens gang, bidrog til opfindelsen af atombomben, og advarede kraftigt mod dens ødelæggende virkninger i krigsøjemed. Niels Bohr var med til at forvandle århundredet, verdensbilledet og løftede den videnskabelige æra. Hans tanker om fred, åbenhed og samarbejde mellem alle nationer var udtryk for en  ægte og forbilledlig  humanitet. Et farverigt portræt af Niels Bohr som menneske, hans originalitet og tænkemåde, hans inspiration, ja, hele hans biografi er et livsværk, der aftvinger den dybeste respekt. Og sidst – men ikke mindst – hans menneskelighed, hjertelighed og store humor.