FORTRYDELSESFORMULAR

 

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

 

 

Til:

John Engelbrechts Foredrags- og Tankevirksomhed

Ibæk Strandvej 322

7100 Vejle

E-mail: info@johnengelbrecht.dk

 

– Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med

min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

 

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

 

 

– Bestilt den               ______________________________________________________

 

– Ordrenummer        ______________________________________________________

 

– Bestilt af (navn)      ______________________________________________________

 

– Bestillers adresse    ______________________________________________________

 

– Bestillers underskrift         ______________________________________________________